Bestuur NBvL

Het bestuur van de NBvL bestaat uit 4 leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
Tijdens de algemene ledenvergadering draagt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Samenstelling bestuur NBvL

Voorzitter:

Benne Spit (bouwkundig adviesbureau),

Vice-voorzitter:

Herman Bos (meet- en validatiebureau)

Penningmeester:

Marcel Nooijen (meet- en validatiebureau)

Secretaris:

Bas van der Heiden (bouwfysisch bureau)

Algemeen bestuurslid – techniek:

Rob Dam (RetrotecEU)

Webmaster:

Vacature (wordt tijdelijk vervult door de vice-voorzitter)
Vindt u het interessant en vooral leuk om bestuurslid te worden? Stuur een email naar info@nbvl.nl

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top