• Van de voorzitter – augustus 2019
  Geen reacties op Van de voorzitter – augustus 2019

  Van de voorzitter

  Inmiddels zijn alle regio’s begonnen aan de zomervakantie (bouwvak).

  Door de aantrekkende economie wordt er overal volop gebouwd en merken we allemaal dat het aantal metingen blijft toenemen en complexer worden. Daarnaast komt er steeds vaker de vraag voor het meten van grote tot zeer grote oppervlaktes.

  Dit is voor de NBvL en voor de meetbedrijven een zeer positieve ontwikkeling.
  De NBvL heeft ook weer op diverse workshops van o.a. Greenworks en Bouwmensen een demonstratie en presentatie mogen verzorgen en hierbij het belang van de NBvL en het uitvoeren van gecertificeerde metingen onder de aandacht gebracht bij aannemers, architecten en leveranciers.

  Tevens zijn er afgelopen jaar volop scholingen geïndiceerd door de NBvL, 40 cursisten van in totaal 23 verschillende bedrijven. De Airtightness testing cursussen (blowerdoor training) Level 1-2 en of 3 zijn met een goed resultaat afgerond. Dergelijke verbreding van kennis juichen wij natuurlijk alleen maar toe en raden u sterk aan ook up-to-date te blijven.

  Contact kan via info@nbvl.nl
  De NBvL zijn wij immers samen

  Namens de NBvL wensen wij u een prettige vakantie.

  Lees meer
 • Ontwikkelingen binnen de NBvL – augustus 2019
  Geen reacties op Ontwikkelingen binnen de NBvL – augustus 2019

  De NBvL is afgelopen jaar bijzonder intensief bezig geweest om de diverse overheidsinstanties wat meer te bewegen om ‘harde eisen’ te stellen voor het aantoonbaar maken van een goede en adequate luchtdichting in gebouwen. Dit is een lastig traject waarbij vele partijen betrokken zijn, er moeten veel overleggen worden gevoerd. Maar dit doen we met een positieve insteek.

  Daarnaast is de NBvL zoekende naar de juiste weg om meer leden te krijgen, meer partijen te bewegen om de kansen welke certificatie biedt te willen zien. Ook proberen wij positieve bijdragen te leveren in de te geven trainingen en deze telkens een stapje naar een hoger niveau te tillen.

  Er zijn inmiddels diverse trainingen en demonstraties over luchtdicht bouwen gehouden bij oa. Bouwmensen Oss- ’s-Hertogenbosch en Hardinxveld Giessendam en bij Greenworks Breda en Apeldoorn.
  Voor Greenworks Breda en Apeldoorn staan na de zomervakantie ook weer enkele trainingen / demonstraties op het programma.

  Lees meer
 • Wet Kwaliteitsborging een feit
  Wet Kwaliteitsborging een feit
  Geen reacties op Wet Kwaliteitsborging een feit

  De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. Dit heeft niet de beoogde verbetering van de bouwkwaliteit opgeleverd. Het huidige stelsel biedt partijen de mogelijkheid onder hun verantwoordelijkheden voor het leveren van kwaliteit uit te komen, doordat deze verantwoordelijkheid niet goed is afgesproken.

  Met de Wet Kwaliteitsborging, ingaande 01-01-2021, wil de regering aansluiten op dat deel van de bouw dat wel kwaliteit wil leveren. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven wordt aangescherpt. Daarbij hebben bouwende partijen zelf de kennis, ervaring en mogelijkheden in om goede kwaliteit te waarborgen. Een nieuw stelsel van naleving, aansprakelijkheid en toezicht en handhaving zal meer prikkels geven aan de bouwsector om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren. De focus verschuift daarbij van het vooraf toetsen naar het bij oplevering laten zien dat aan de voorschriften is voldaan. Van papier naar werkelijkheid.

  Met kwaliteitsborging in de bouw wordt bedoeld het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering op een zodanig wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder kwaliteitsborging dragen private partijen in de bouw zelfzorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging. De kwaliteitsborger ziet toe op het voldoen aan de voorschriften.

  Op het gebied van de luchtdoorlatendheid van gebouwen zal de Wet Kwaliteitsborging betekenen dat er meer gemeten zal gaan worden. Hiermee kan de kwaliteitsborger toetsen en vastleggen dat de beoogde infiltratiewaarde uit het ontwerp en de vergunningsstukken daadwerkelijk behaald is in de praktijk.
  Voor de kwaliteitsborger zal het een duidelijke meerwaarde hebben om de luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zodat ook de meting onder bepaalde kwaliteitseisen wordt uitgevoerd.

  De Wet Kwaliteitsborging wordt ingevoerd op 01-01-2021.
  Bron: www.stichtingibk.nl

  Lees meer
 • Nieuws Minneapolis BlowerDoor – augustus 2019
  Nieuws Minneapolis BlowerDoor – augustus 2019
  Geen reacties op Nieuws Minneapolis BlowerDoor – augustus 2019

  Drukmeter DG-1000

  De innovatieve manometer DG-1000 met touchscreen met hoge resolutie overtuigd door zijn duidelijke structuur en modern design. De intelligente microprocessor zorgt voor de functie van een moderne mini-computer: actuele en gratis firmware-updates kunnen op elk moment door de gebruiker worden geïnstalleerd en gebruikt. De meetnauwkeurigheid is verder verbeterd en levert betrouwbare meetresultaten met maximale precisie.

  De DG-1000 heeft een USB- en een Ethernet-poort en een geïntegreerde WLAN-module. Optioneel kan het meetsysteem worden bediend via de app “TEC Gauge” op de tablet of smartphone.

  De oplaadbare batterijen zorgen voor een levensduur van minimaal 13 uur bij gebruik van wifi. De DG-1000 is compatibel met alle BlowerDoor-meetsystemen en is ook beschikbaar als upgrade.

  Lees meer
 • Nieuws Retroctec – augustus 2019
  Nieuws Retroctec – augustus 2019
  Geen reacties op Nieuws Retroctec – augustus 2019

  Controleer of u de laatste versie van de software heeft.
  FanTestic (511.15.16).

  In deze aangepaste versie heeft u de mogelijkheid om de Bias na het einde van een meting direct te laten kopiëren voor de Bias van de nieuw te starten meting. Daarnaast is er een aanpassing gedaan waarbij de gemeten Bias direct de hoogte van de drukpunten aan kan passen en kan blokkeren tegen te hogedrukken. In de software is de mogelijkheid om de kalibratie certificaten direct te downloaden of in te lezen in de software.

  Overige informatie:

  Bij veelvuldig gebruik wil het wel eens voorkomen dat de clipjes van de J45 connector afbreekt (stekker aan een Cat kabel). Hiervoor zijn handige reparatie clips verkrijgbaar welke er binnen enkele seconden overheen kan worden geplaatst waardoor de stekker weer goed blijft zitten en de signalen weer correct doorgezonden kunnen worden.

  Lees meer
 • Jaarvergadering 2018
  Jaarvergadering 2018
  Geen reacties op Jaarvergadering 2018

  Op de jaarvergadering is aangegeven dat de voorzitter niet aanwezig kon zijn vanwege een andere afspraak om toelichting te geven over rook- wering van wanden en constructies en hoe dit inzichtelijk kan worden gemaakt met een BlowerDoor en met rook. Direct hierop volgend is bij een school in de omgeving van Amsterdam dit in de praktijk gebracht en is zeer duidelijk aangetoond dat de aanwezige trappenhuizen gedurende minimaal 30 minuten rookvrij blijven. Met de ervaring welke is opgedaan verwachten wij dat meerdere testen zullen gaan volgen.

  Afgelopen najaar heeft de jaarvergadering plaatsgevonden op een bijzonder interessante locatie t.w. de Greenworks Academy te Apeldoorn. In de Greenworks Academy hebben wij mogen genieten van een inspirerende toespraak over energiezuinigheid, circulair bouwen en aanverwante zaken. Daarnaast zijn in de Academy diverse opengewerkte bouwdetails zeer goed en grondig bestudeerd door de aanwezigen.

  Ook u kunt (vaak kosteloos) een training of opfriscursus volgen bij Greenworks. Zie onderstaand schema.

  U dient zich wel tijdig vooraf aan te melden. Dit kan via: //www.greenworksacademy.nl/contact/

  Daarnaast zijn tijdens de jaarvergadering de nieuwste ontwikkelingen en Europese eisen voor kalibratie van ventilatoren en drukmeters genoemd.

  De nieuwste DG1000 drukmeter van Minneapolis BlowerDoor is gedemonstreerd. Ook is er een toelichting gegeven over de nieuwe aanvullende meettechnieken zonder BlowerDoor. Zie eerdere artikel: Andere meetmethodieken naast de blowerdoor – juli 2018

  Tevens is aangegeven dat de BGS is benoemd in de uitgegeven publicatie Luchtdicht bouwen 2 Metalen gevel – en dak systemen. (pag. 72)

  Lees meer
 • Andere meetmethodieken naast de blowerdoor – juli 2018
  Geen reacties op Andere meetmethodieken naast de blowerdoor – juli 2018

  Zoals door de voorzitter is aangegeven zijn er geheel andere meetmethodes in ontwikkeling om iets te kunnen zeggen over de luchtdichtheid van gebouwen/woningen.
  Omdat wij als branchevereniging richten op elke methodiek voor het bepalen van de luchtdichtheid willen wij u deze niet onthouden.

  De eerste methode welke in Nederland is ontwikkeld zal hieronder worden omschreven.

  TNO heeft een vereenvoudigde, indicatieve methode bedacht voor het bepalen van de luchtdichtheid van gebouwen. Bij grote woningbouwprojecten worden vaak maar enkele huizen op luchtdichtheid getest met de Blowerdoor methodiek vanwege het tijdsbeslag en de kosten. Met deze vereenvoudigde indicatieve methode wordt het mogelijk alle afgewerkte woningen aanvullend indicatief te testen. De methode is een aanvulling op de blowerdoormetingen.

  De AirTighnessTester, kortweg de ATT is het meetinstrument dat op basis van deze methode wordt ontwikkeld door ACIN instrumenten in nauwe samenwerking met TNO. Deze ontwikkeling maakt deel van het TKI (Topsector Kennis en Innovatie) project ‘Securevent’. Het doel van dit project is het beter borgen van de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen (luchtkwaliteit, geluidscomfort en energiegebruik). Een essentiële voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van eenvoudige meetinstrumenten voor de professionele markt, waarmee 1) de luchtvolumestroom, 2) het geluidniveau van het ventilatiesysteem en 3) de luchtdichtheid van de gebouwschil op snelle en betaalbare wijze kunnen worden getoetst. . De projectdeelnemers zijn TNO, de VLA, Uneto-VNI en ACIN. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken..

  De ATT bestaat uit een drukmeter en een referentievat van zo’n 2 á 3 liter en wordt bediend met een app via een directe WiFi verbinding. Nieuwe of gerenoveerde woningen hebben in de meeste gevallen een woningventilatiesysteem met tenminste één ventilator (systeem B, C of D). In plaats van de fan van de blowerdoor wordt deze ventilator gebruikt om de woning op over- of onderdruk te brengen.

  Het vat wordt ergens in het huis neergezet. De druk in het vat is gelijk aan de druk in het huis met uitgeschakeld ventilatiesysteem. Door vervolgens het ventilatiesysteem in- en uit te schakelen ontstaat er een drukverschil tussen de woning en het referentievat, waaruit de luchtdoorlatendheid berekend kan worden. Om een betrouwbare waarde te krijgen moet dit drukverschil meerdere keren bepaald worden. Dit kan eenvoudig door het ventilatiesysteem een aantal keren in– en uit te schakelen (5 keer 10 seconden is meestal genoeg).

  Als het echt alleen om een indicatie gaat kan men een schatting voor de luchthoeveelheid van het ventilatiesysteem gebruiken. Als deze indicatieve waarde dichtbij de gewenste qv10 ligt kan de luchthoeveelheid met een daarvoor geschikt toestel gemeten worden om een preciezere waarde voor de qv10 te berekenen. Merk op dat met de ATT slechts één Q-dP punt wordt gemeten. De methode werkt met een vast stromingsexponent van 0.66.

  Er zijn nu een dertigtal woningen gemeten met zowel de blowerdoor als met de ATT. Voor het overgrote deel kwamen beide methodes tot dezelfde conclusies.

  Ook voor de kleinere installateur wordt dit een betaalbaar instrument dat eenvoudig te bedienen is. Daarmee denken wij dat er veel meer aandacht zal gaan komen voor luchtdichtheidsmetingen en dus ook voor de blowerdoormetingen.

  De verwachting is dat de ATT medio 2019 op de markt komt.

  Er is éen tweede methode ontwikkeld waarover nog niet bijzonder veel informatie is vrijgegeven.
  Echter wij hebben gemeend om hetgeen wat beschikbaar is met u te delen via een filmpje op youtube.

  https://www.youtube.com/watch?v=CsTjnmlw7XY

  Lees meer
 • Thermografie – juli 2018
  Geen reacties op Thermografie – juli 2018

  Tijdens het onderzoek naar luchtlekkages wordt veelvuldig gebruik gemaakt van thermografie. Ook staan in de bestekken naast de blowerdoormetingen vaak teksten opgenomen voor de uitvoering van een bouwkundig thermografisch onderzoek.

  Bouwkundige thermografie is een specialisatie binnen de thermografie en door haar complexheid worden hier meerdaagse trainingen voor verzorgd.

  De eerstvolgende training staat gepland in week 41. U kunt zich opgeven via itc@iris-thermovision.nl.

  Aan het einde van de training zal een NBvL bestuurslid een presentatie en demonstratie geven en daarbij gebruik maken van een blowerdoor. Hierbij zal worden aangetoond welke toegevoegde waarde een blowerdoor kan hebben tijdens een thermografisch onderzoek.

  Lees meer

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top