• Van de voorzitter – december 2021
  Geen reacties op Van de voorzitter – december 2021

  Beste leden,

  We kijken terug op een bewogen periode. Er is veel gebeurd en we hebben nog steeds te maken met een capaciteitstekort. Tel daar de toegenomen drukte bij op, en u kunt zich voorstellen dat het vullen van de nieuwsbrief erbij ingeschoten is.
  Geen excuus, want wij vinden dat ook erg spijtig, maar wel met reden.

  We merken dat veel nieuwsberichten al achterhaald zijn op het moment dat we een nieuwsbrief kunnen versturen. Daarnaast is er nog veel onzeker door de veranderende regelgeving, de aanpassing van de NEN-norm en wijzigingen rondom certificering. Echter, onze doelstelling is om de kwaliteit van de uitgevoerde metingen te verbeteren en daar hoort goede communicatie met de leden natuurlijk bij.

  Daarom hebben we een oplossing gevonden om sneller met u te kunnen communiceren: een LinkedIn pagina. Hier plaatsen we korte nieuwtjes, zoals relevante updates en nieuwe producten, die u daar direct kunt lezen. We willen u dan ook vragen om deze pagina te gaan volgen.

  Wil u ook een bijdrage leveren aan input voor de nieuwsbrieven? Dat waarderen we zeer. U kunt uw bijdrage mailen naar: info@nbvl.nl.

  Zo werken we samen aan betere en waardevolle communicatie!

   

  Lees meer
 • Nieuwe NEN 2686: wat vindt u ervan?
  Geen reacties op Nieuwe NEN 2686: wat vindt u ervan?

  De NEN 2686 norm is herschreven en de NBvL heeft hieraan een bijdrage geleverd. Als NBvL dachten wij de afgelopen jaren dat de Europese ISO 9972 de standaard zou gaan worden en dat de NEN 2686 zou gaan verdwijnen.

  De normcommissie heeft echter anders beslist en is bezig met een nieuwe NEN 2686. Als NBvL mochten wij voor deze norm input aanleveren.
  Dit is een zeer intensief en tijdrovend traject geworden.
  Echter wel met resultaat! De nieuwe NEN 2686 is inmiddels ter goedkeuring bij de normcommissie aangeboden.

  Zodra de normcommissie een besluit heeft genomen, krijgen wij de kans om er commentaar op te geven. Wij hopen dat u als lid de moeite neemt om verbeteringen door te geven. Deze versie wordt ergens in december geplaatst op https://normontwerpen.nen.nl/.

  Wij zullen u op de hoogte houden via LinkedIn!

   

  Lees meer
 • Dubieus handelen: let u mee op?
  Geen reacties op Dubieus handelen: let u mee op?

  In de afgelopen periode hebben we een sterk vermoeden gekregen dat er wordt gefraudeerd. Voor gerenoveerde huurwoningen zijn er rapportages van luchtdichtheidsmetingen ingediend om vergoedingen aan te vragen.

  Hierbij zijn mogelijk niet de oprechte gegevens van het gecontroleerde bouwwerk doorgezonden: meetgegevens van eerdere metingen welke voldeden zijn geplaatst onder de adresgegevens van metingen welke niet voldeden. Zo is geprobeerd de vergoedingen toch te ontvangen. Dit is lastig tegen te houden én lastig te bewijzen door de privacyregelgeving.

  Gelukkig komt het niet al te vaak voor. Toch willen we als NBvL vragen of partijen die oordelen over de vergoedingen, bij dit soort projecten even bij het uitvoerende bedrijf van de luchtdichtheidsmeting willen verifiëren of de uitkomst van het ingediende rapport klopt. Zo gaan we samen fraude tegen.

   

  Lees meer
 • Vermelden op de website: ja of nee?
  Geen reacties op Vermelden op de website: ja of nee?

  Moeten we leden wel of niet vermelden op de website van de NBvL? Dat is een vraag waarmee we al sinds de oprichting worstelen.
  Aan het vermelden zijn voor- en nadelen verbonden. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening!

  Wij willen u vragen om ons te laten weten of u een vermelding van uw bedrijfsgegevens op de website van de NBvL wilt.
  Hierbij horen we ook graag welke bedrijfsgegevens u dan zou willen plaatsen.

  Laat u het ons weten? Dat kan via inf@nbvl.nl.

   

  Lees meer
 • Nieuwe regelgeving
  Geen reacties op Nieuwe regelgeving

  U heeft het vast gemerkt: er is een verandering doorgevoerd in de regelgeving rondom het ontwerpen van bouwprojecten. De EPC-norm is vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).

  Voor meetbedrijven is dit vooral merkbaar aan de metingen die per project moeten worden uitgevoerd: dit aantal is gestegen.
  De steekproefgrootte is naar boven bijgesteld.
  De manier waarop men bepaalt wat het aantal te meten woningen binnen een project is, staat in de ISSO 82.1. omschreven.

  Ons advies? Blijf de actuele regelgeving volgen en vraag of de ontwerper of opsteller van het energielabel wil aangeven welke objecten in welke hoeveelheden gemeten moeten worden op luchtdichtheid.
  Het kan zijn dat hierin nog wat gaat veranderen, daarom gaan we daar nu nog niet te diep op in.

  In een notendop de belangrijkste punten:

  • Grofweg komt het bij steekproeven erop neer dat per aanwezig woningtype in een bouwproject 10% gemeten moet worden. Aantallen worden afgerond naar boven;
  • De Qv10 waarde in de BENG is omschreven als qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiks-oppervlak] Beide waardes zijn gelijk aan elkaar en zullen de komende jaren mogelijk door elkaar heen worden gebruikt;
  • In BENG is de opmerking dat de luchtdichtheid forfaitair is bepaald, niet altijd meer zichtbaar. Echter waardes welke forfaitair zijn ingevuld in een BENG berekening zijn herkenbaar aan de vermelde tekst: geen meetwaarde voor infiltratie.
  • In de ISSO 82.1 staat dat als er bij een woning een luchtlekkage is waargenomen en de woning niet voldoet aan de eis, dit vermeld én hersteld moet worden. Ditzelfde geldt voor alle gelijkwaardige woningen. De uitvoerder, opdrachtgever of kwaliteitsborger is verplicht om dit te controleren.

   

  Lees meer
 • Volgen van cursussen: ‘Airtightness Testing Course’
  Geen reacties op Volgen van cursussen: ‘Airtightness Testing Course’

  Covid-19 heeft bij veel zaken roet in het eten gegooid en zo ook bij onze cursussen en trainingen. Toch is onderstaande aanbieding nog steeds van toepassing!

  Samen met het bestuur van NBvL heeft Frans Dam de ‘Airtightness Testing Course’ ontwikkeld. In deze tweedaagse opleiding leert u de basis om zelfstandig luchtdichtheidsmetingen op level 1 en/of level 2 uit te voeren. Bij de opleiding komt uiteraard de nodige theorie aan bod, maar er is ook een praktijkonderdeel waarbij deelnemers een set opbouwen en een meting uitvoeren. De opleiding is niet gebonden aan een bepaald merk of leverancier. Bij de herhalingscursus wordt dieper ingegaan op het onderwerp en leert u level 3 metingen te verrichten.

  Ook zijn er andere partijen die zich bezighouden met opleidingen en trainingen rond deze metingen. Denk hierbij aan online opleidingen. Wij hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. Zo komt de werking van de verschillende merken van blowerdoorsets aan bod en leert u uw eigen apparatuur nog beter te gebruiken. Een belangrijk onderdeel dat zeker wordt behandeld is de BGS 13-01 en de vernieuwde NEN 2686.

   

  Lees meer
 • Nieuws Retroctec – december 2021
  Geen reacties op Nieuws Retroctec – december 2021

  Software Update Retrotec
  Retrotec heeft een grote software update uitgebracht. Tip: check of de laatste versie van de software is geïnstalleerd (Public Release FanTestic 5.12.45.34). De software is te downloaden via de website van Retrotec of via de button “controleer op updates” in de huidige software versie.

  Online bijscholen
  Retrotec heeft bijzonder veel filmpjes online staan over mogelijkheden en toepassingen met blowerdoor apparatuur. Daarnaast vindt u er instructievideo’s onder de naam ‘Technical Thuesdays’. Deze zijn zeker de moeite waard voor iedereen die blowerdoormetingen uitvoert. Het maakt daarbij niet uit welke apparatuur u gebruikt. Bekijk het hier: https://retrotec.com/youtube/gallery/

  Onderhoud deurframe
  Nu de meeste bedrijven vaker en meer meten, zult u soms merken dat het klemmechaniek van het deurframe dat kan worden aangedraaid stroef gaat lopen. De oorzaak? Vervuiling op de bout uit gegalvaniseerd staal, die daardoor invreet op de messing bus in het frame.

  Door deze helemaal los te draaien en vervolgens zuiver te maken met een borstel of te spoelen met water, kunt u dit vaak al voldoende verhelpen. Het smeren met olie of WD40 raden we af, omdat dit mogelijk zorgt voor minder klemkracht op het frame.

  Mocht het toch noodzakelijk zijn om smeermiddel te gebruiken, dan is het aan te bevelen een zeer geringe hoeveelheid aluminium vet te gebruiken en dan alleen op het puntje van de bout. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om een vervangend onderdeel te plaatsen.

   

  Lees meer
 • Nieuws Minneapolis BlowerDoor – december 2021
  Geen reacties op Nieuws Minneapolis BlowerDoor – december 2021

  Excel-tool voor het schatten van het natuurlijke drukverschil (hoge gebouwen)

  Volgens ISO 9972 moet bij een gestandaardiseerde BlowerDoor-meting een natuurlijk drukverschil van 5 Pascal in acht worden genomen.
  Om de natuurlijke drukverschillen op de gebouwschil als gevolg van thermische effecten in te schatten, is er een mooie Excel rekentool ontwikkeld en beschikbaar gesteld in de download omgeving voor de gebruikers.

  Klik hier om de excel-tool te downloaden!

  FireProtection 2021

  Nieuw vanaf 15.09.2021:

  Nu verkrijgbaar met ISO 14520: 2015, ISO 14520: 2006, EN 15004: 2019, EN 15004: 2008 en Vds 2380: 2019-03 en VdS 2381: 2016-06 als drietalig programma!

  Met het nieuwe programma kun je nu, indien nodig, cloudgebaseerd werken op meerdere computers en met meerdere medewerkers van een team of een bedrijfsgroep.

  De nieuwe prijsstelling past zich aan de eisen van de klant aan met de toewijzing van één token per project en is eenvoudig te berekenen.
  Elke klant ontvangt een voorbeeldmeting om te bekijken voor het intuïtief te bedienen en gratis programma.

   

  Lees meer
 • Het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2020
  Geen reacties op Het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2020

  Op dit moment zijn het roerige tijden met veel onzekerheden.
  We moeten leren omgaan met de corona maatregelen en weten niet welke vorm deze definitief gaan krijgen. Worden ze strenger, worden ze soepeler of blijft het zoals nu.

  Ook de eerder aangekondigde wetgeving voor kwaliteitsborging is wederom uitgesteld.
  Daarbij komt ook nog de vertraging in afgifte van bouwvergunningen welke ontstaan door de stikstof perikelen. Of dit op lange termijn voor de meetbedrijven welke zijn aangesloten bij de NBvL invloed heeft is en blijft onzeker. Een positief bericht is natuurlijk dat de eerste cijfers laten zien dat er bij de meetbedrijven nauwelijks een afname in omzet is waar te nemen. Sterker nog, de gecertificeerde bedrijven halen zelfs een gering hogere omzet.

  Voor diegene welke het certificeringsproject nog niet hebben ingezet zou de stijging van omzet de reden kunnen zijn om te kiezen voor certificering voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen. Ook het volgen van bijscholing en de toename in aanbod van diverse trainingen juichen wij erg toe. Om dit verder te stimuleren hebben wij als NBvL gemeend dit financieel te moeten ondersteunen waarover verder in deze nieuwsbrief een item is opgenomen. Door het financieel ondersteunen krijgt u als NBvL lid direct iets terug voor uw betaalde contributie en een direct gevolg zal een toename van kennis bij een meettechnicus en een toename van gecertificeerde bedrijven zijn.

  Namens het gehele bestuur van de NBvL willen wij u een goede, veilige en prettige vakantie toewensen.

  Lees meer
 • Aanpassingen BGS
  Geen reacties op Aanpassingen BGS

  Begin 2020 heeft de werkgroep de BGS aangepast.

  De nieuwe BGS staat inmiddels op de website van de NBvL. http://www.nbvl.nl/downloads/
  Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben over de BGS-mail deze dan naar info@nbvl.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat deze bij de volgende BGS-vergadering zullen worden besproken.

  Wij zouden het bijzonder waarderen als veel input door de markt en zeker ook de NBvL leden zou worden aangeleverd voor de BGS. Dit houdt de BGS actueel, vooruitstrevend en goed werkbaar volgens de laatste eisen.  Lever je input aan op info@nbvl.nl

  Lees meer

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top