• Minneapolis BlowerDoor Meetsystemen nu met de nieuwe DG-1000 drukmeter
  Geen reacties op Minneapolis BlowerDoor Meetsystemen nu met de nieuwe DG-1000 drukmeter

  De DG-1000, opvolger van de beproefde DG-700 drukmeter, overtuigt met zijn intuïtieve gebruik, duidelijke structuur en modern design. De hoge resolutie touchscreen en intelligente microprocessor bieden u de functies van een moderne minicomputer. Nieuwe eisen worden voortdurend gevoed in de meetsoftware en gebruikers kunnen op elk gewenst moment de nieuwste software updates installeren en uitvoeren.

  De DG-1000 is uitgerust met USB- en Ethernet-poorten, evenals een geïntegreerde WiFi-module waarmee u de BlowerDoor-meting van uw laptop kunt beheren vanuit een geschikte locatie in het gebouw.
 BlowerDoor metingen die een meetreeks opnemen en evalueren volgens ISO 9972 of EN 13289, worden uitgevoerd met de TECTITE Express 5.1 software.
Bij het uitvoeren van kwaliteitsborgingtesten kunt u lekken zoeken met de DG-1000 of de TEC Gauge App bij een constant drukverschil.

  De hoge nauwkeurigheid van de DG-1000 garandeert betrouwbare meetresultaten op maximale precisie. De DG-1000 is compatibel met alle huidige en nieuwe BlowerDoor Meetsystemen en kan ook worden aangeschaft als upgrade. Volgens de aanwijzingen van de fabrikant is het Kalibratie interval 2 jaar.

  minneapolis-blowerdoor-meetsystemen-dg-1000-drukmeter

   

  Lees meer
 • Grote software Update Retrotec
  Geen reacties op Grote software Update Retrotec

  Retrotec heeft recentelijk een grote software update uitgebracht.

  Voor de Retrotec gebruikers is het aan te bevelen om te controleren of de laatste versie van de software is geïnstalleerd. (Public Release FanTestic 5.9.25.84,85). De software is te downloaden via de website van Retrotec of via de button “controleer op updates”  in de huidige software versie.

   

  Lees meer
 • Nieuw model blower (Wöhler BC 600)
  Geen reacties op Nieuw model blower (Wöhler BC 600)

  Al jaren levert fabrikant Wöhler Technik GmbH de Wöhler Blower Check om luchtdoorlatendheid van gebouwen volledig geautomatiseerd conform NEN-EN-ISO 9972 te testen.
  De nieuwe Wöhler BC 600 is uitgerust met de laatste technologiën en conform de Duitse voorschriften, door de TÜV goedgekeurd. Jarenlange wereldwijde praktijkervaringen met de Wöhler BC 21 zijn meegenomen bij deze opvolger.

  Dankzij het standaard inbouwraamwerk is de lichtgewicht ventilatorsectie (slechts 9,6 kg) razendsnel ingebouwd in openingen tot 1,25 x 2,30 m. Breed inzetbaar dankzij het meetbereik 15 tot 6.000 m3/h. De gewenste druk kan tot ± 100 Pa in stappen van 1 Pa vrij ingesteld worden. Daarna verloopt de meetprocedure volledig geautomatiseerd.

  Uniek is de eenvoudige wijziging van de draairichting van de ventilator om, indien gewenst, op toetsbediening te wijzigen tussen over- of onderdruk.

  De geïntegreerde abs. luchtdruksensor levert samen met de sensor voor het toerental van de ventilator en de binnen-, buitentemperatuur- en relatieve vochtigheid de input voor de zeer geavanceerde berekening van het benodigde luchtdebiet om een gebouw op een voorgeschreven over- en onderdruk te houden.

   

  Lees meer
 • Air Tightness Testing Cursus
  Geen reacties op Air Tightness Testing Cursus

  In overleg met de NBvL is door Frans Dam de Airtightness Testing Course ontwikkeld. In deze tweedaagse opleiding leert de cursist de basis om zelfstandig luchtdichtheidsmetingen op Level 1 te kunnen uitvoeren. Bij de opleiding komt uiteraard de nodige theorie aan bod maar, er is ook een praktijkonderdeel waarbij de deelnemers een set opbouwen en een meting uitvoeren. De opleiding is niet gebonden aan een bepaald merk of leverancier. Zo komt de werking van de verschillende merken van blowerdoorsets aan bod en daarmee leert de cursist zijn eigen apparatuur nog beter te gebruiken. En een belangrijk onderdeel dat zeker wordt behandeld is de BGS 13-01.

  De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door SKH. Remko van Galen en Maarten Bevaart van SKH hebben daarom op proef al een keer de opleiding gevolgd en ook zelf het examen gemaakt. Remko: “Een zeer boeiende opleiding  die voor zowel de beginner als ook voor de ervaren persoon uitdagend genoeg is”. Als het examen is behaald, verstrekt SKH de deelnemer een diploma en een persoonlijk pasje. Met het diploma kan meteen een persoonscertificering bij SKH aangevraagd worden.

  Om bij te blijven met veranderingen in de markt of regelgeving blijft het pasje twee jaar geldig waarna de cursist een herhalingscursus volgt. Bij de herhalingscursus wordt ook dieper ingegaan op het onderwerp en leert de deelnemer bijvoorbeeld ook Level 3 metingen te verrichten. Met het diploma en een certificering ben je aantoonbaar onderscheidend in de markt.

   

  Lees meer
 • Aanpassingen BGS
  Geen reacties op Aanpassingen BGS

  Op 24-01-2018 heeft de werkgroep de BGS aangepast.

  De nieuwe BGS staat inmiddels op de website van de NBvL en is hier te downloaden: http://www.nbvl.nl/downloads/

  In deze aangepaste BGS is een kleine wijziging toegevoegd bij het item over een steekproef van woningen.
  Daarnaast is duidelijker omschreven hoe een BIAS / Nuldruk meting moet worden uitgevoerd en hoelang deze minimaal moet duren.

  Mocht u nog op of aanmerkingen hebben over de BGS-mail deze dan naar info@nbvl.nl en wij zullen ervoor zorgen dat deze bij de volgende BGS-vergadering zullen worden besproken.

   

  Lees meer
 • Vacatures NBvL
  Geen reacties op Vacatures NBvL

  Vacature secretaris

  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
  – Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  – Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
  – Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
  – Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
  – Houdt een archief bij.

  Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

  Vacature bestuurslid

  Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
  Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Vacature tekstschrijver

  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)

  Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
  – Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
  – Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
  – Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

   

  Lees meer
 • Van de Voorzitter februari 2018
  Geen reacties op Van de Voorzitter februari 2018

  Zoals u mogelijk is opgevallen is het afgelopen jaar “schijnbaar” rustig geweest omtrent de NBvL.

  Helaas moeten wij zelf ook betreuren dat een aantal nieuwsbrieven en een jaarvergadering zijn uitgebleven. Gezien het vertrek van één van onze bestuursleden en andere bijkomstigheden hebben wij de beschikbare tijd aan andere items moeten spenderen.  Er zijn o.a. diverse kleine  updaten van de BGS 13-10 in de afgelopen perioden doorgevoerd. Daarnaast is er veel gelobbyd bij o.a. de NEN en ISSO.
  Ook is gestart met het benaderen van de juiste mensen om  onze wensen en bevindingen  in beeld te kunnen brengen bij de beleidsmakers en onze zo wenselijke verbeterpunten hieraan kenbaar te kunnen maken. Dit is een langdurig en tijdrovend proces.
  Wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat de leden weer spoedig nieuwsbrieven zullen gaan ontvangen, en info krijgen over een nieuwe ledenbijeenkomst in 2018.

  Echter als compensatie hebben wij gemeend dit jaar  eenmalig de contributie voor bestaande leden te halveren.

  Als bestuur hopen wij op begrip uwerzijds.

  Meteen willen wij gebruik maken van deze melding om ons dringende tekort aan bestuursleden en hulp bij hand en span diensten kenbaar te maken.

  De NBvL zijn wij immers samen.

   

  Lees meer

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top