Dringend bestuursleden gezocht

Dringend bestuursleden gezocht

Geen reacties op Dringend bestuursleden gezocht

Vacature secretaris

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging. Wat wordt van je verwacht:
– Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
– Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
– Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
– Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
– Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
– Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
– Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
– Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
– Houdt een archief bij.

Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

Vacature bestuurslid
Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

Vacature tekstschrijver  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)
Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris  en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
Wat wordt van je verwacht:
– Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
– Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
– Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
– Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

 

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top