Ledenvergadering 2017

Ledenvergadering 2017

Geen reacties op Ledenvergadering 2017

Zoals  u gebruikelijk willen we dit jaar een vergadering houden in Oktober
Bij de afgelopen vergaderingen is ons opgevallen dat met name de leveranciers van producten voor luchtdichting goed zijn vertegenwoordigd op de vergaderingen. Als NBvL zijn wij bijzonder vereerd met deze belangstelling van deze leveranciers.
Ook dit jaar hopen wij u als leveranciers, meetbedrijven van luchtdichtheidsmetingen, leveranciers van Blowerdoormachines en de BGS werkgroep weer van harte te mogen verwelkomen.

Voor de ledenvergadering sturen wij u nog een persoonlijke uitnodiging met een aanmeldformulier, locatie en exact tijdstip.
Wij hopen / gaan er van uit dat u deze middag kunt reserveren en aanwezig zult zijn.

Op deze vergadering willen wij graag het volgende bespreken:
– Welke kant de leden met de NBvL op willen gaan;
– Wat willen de leden graag onderzocht of toegelicht hebben;
– Het belang en de mogelijkheden van trainingen.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top