Laatste nieuws

 • Air Tightness Testing Cursus
  Geen reacties op Air Tightness Testing Cursus

  In overleg met de NBvL is door Frans Dam de Airtightness Testing Course ontwikkeld. In deze tweedaagse opleiding leert de cursist de basis om zelfstandig luchtdichtheidsmetingen op Level 1 te kunnen uitvoeren. Bij de opleiding komt uiteraard de nodige theorie aan bod maar, er is ook een praktijkonderdeel waarbij de deelnemers een set opbouwen en een meting uitvoeren. De opleiding is niet gebonden aan een bepaald merk of leverancier. Zo komt de werking van de verschillende merken van blowerdoorsets aan bod en daarmee leert de cursist zijn eigen apparatuur nog beter te gebruiken. En een belangrijk onderdeel dat zeker wordt behandeld is de BGS 13-01.

  De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door SKH. Remko van Galen en Maarten Bevaart van SKH hebben daarom op proef al een keer de opleiding gevolgd en ook zelf het examen gemaakt. Remko: “Een zeer boeiende opleiding  die voor zowel de beginner als ook voor de ervaren persoon uitdagend genoeg is”. Als het examen is behaald, verstrekt SKH de deelnemer een diploma en een persoonlijk pasje. Met het diploma kan meteen een persoonscertificering bij SKH aangevraagd worden.

  Om bij te blijven met veranderingen in de markt of regelgeving blijft het pasje twee jaar geldig waarna de cursist een herhalingscursus volgt. Bij de herhalingscursus wordt ook dieper ingegaan op het onderwerp en leert de deelnemer bijvoorbeeld ook Level 3 metingen te verrichten. Met het diploma en een certificering ben je aantoonbaar onderscheidend in de markt.

   

  Lees meer
 • Aanpassingen BGS
  Geen reacties op Aanpassingen BGS

  Op 24-01-2018 heeft de werkgroep de BGS aangepast.

  De nieuwe BGS staat inmiddels op de website van de NBvL en is hier te downloaden: //www.nbvl.nl/downloads/

  In deze aangepaste BGS is een kleine wijziging toegevoegd bij het item over een steekproef van woningen.
  Daarnaast is duidelijker omschreven hoe een BIAS / Nuldruk meting moet worden uitgevoerd en hoelang deze minimaal moet duren.

  Mocht u nog op of aanmerkingen hebben over de BGS-mail deze dan naar info@nbvl.nl en wij zullen ervoor zorgen dat deze bij de volgende BGS-vergadering zullen worden besproken.

   

  Lees meer
 • Vacatures NBvL
  Geen reacties op Vacatures NBvL

  Vacature secretaris

  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
  – Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  – Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
  – Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
  – Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
  – Houdt een archief bij.

  Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

  Vacature bestuurslid

  Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
  Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Vacature tekstschrijver

  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)

  Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
  – Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
  – Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
  – Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

   

  Lees meer
 • Van de Voorzitter februari 2018
  Geen reacties op Van de Voorzitter februari 2018

  Zoals u mogelijk is opgevallen is het afgelopen jaar “schijnbaar” rustig geweest omtrent de NBvL.

  Helaas moeten wij zelf ook betreuren dat een aantal nieuwsbrieven en een jaarvergadering zijn uitgebleven. Gezien het vertrek van één van onze bestuursleden en andere bijkomstigheden hebben wij de beschikbare tijd aan andere items moeten spenderen.  Er zijn o.a. diverse kleine  updaten van de BGS 13-10 in de afgelopen perioden doorgevoerd. Daarnaast is er veel gelobbyd bij o.a. de NEN en ISSO.
  Ook is gestart met het benaderen van de juiste mensen om  onze wensen en bevindingen  in beeld te kunnen brengen bij de beleidsmakers en onze zo wenselijke verbeterpunten hieraan kenbaar te kunnen maken. Dit is een langdurig en tijdrovend proces.
  Wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat de leden weer spoedig nieuwsbrieven zullen gaan ontvangen, en info krijgen over een nieuwe ledenbijeenkomst in 2018.

  Echter als compensatie hebben wij gemeend dit jaar  eenmalig de contributie voor bestaande leden te halveren.

  Als bestuur hopen wij op begrip uwerzijds.

  Meteen willen wij gebruik maken van deze melding om ons dringende tekort aan bestuursleden en hulp bij hand en span diensten kenbaar te maken.

  De NBvL zijn wij immers samen.

   

  Lees meer
 • Ledenvergadering 2017
  Geen reacties op Ledenvergadering 2017

  Zoals  u gebruikelijk willen we dit jaar een vergadering houden in Oktober
  Bij de afgelopen vergaderingen is ons opgevallen dat met name de leveranciers van producten voor luchtdichting goed zijn vertegenwoordigd op de vergaderingen. Als NBvL zijn wij bijzonder vereerd met deze belangstelling van deze leveranciers.
  Ook dit jaar hopen wij u als leveranciers, meetbedrijven van luchtdichtheidsmetingen, leveranciers van Blowerdoormachines en de BGS werkgroep weer van harte te mogen verwelkomen.

  Voor de ledenvergadering sturen wij u nog een persoonlijke uitnodiging met een aanmeldformulier, locatie en exact tijdstip.
  Wij hopen / gaan er van uit dat u deze middag kunt reserveren en aanwezig zult zijn.

  Op deze vergadering willen wij graag het volgende bespreken:
  – Welke kant de leden met de NBvL op willen gaan;
  – Wat willen de leden graag onderzocht of toegelicht hebben;
  – Het belang en de mogelijkheden van trainingen.

  Lees meer
 • Dringend bestuursleden gezocht
  Geen reacties op Dringend bestuursleden gezocht

  Vacature secretaris

  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging. Wat wordt van je verwacht:
  – Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
  – Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  – Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
  – Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
  – Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
  – Houdt een archief bij.

  Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

  Vacature bestuurslid
  Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
  Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Vacature tekstschrijver  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)
  Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris  en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
  Wat wordt van je verwacht:
  – Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
  – Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
  – Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
  – Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

   

  Lees meer
 • Nieuws van leveranciers
  Geen reacties op Nieuws van leveranciers

  Minneapolis BlowerDoor nieuws
  Belangrijke update van de meetsoftware TECTITE Express. Ondertussen is de ISO EN 9972 in enkele Europese landen geïntroduceerd. De nieuwe software TECTITE Express 5.1 biedt de keuze tussen de oude BlowerDoor Standard EN 13829 en de nieuwe BlowerDoor Standard EN ISO 9972. De prijs van deze nieuwe software versie is € 185,00 en de klanten kunnen later een andere beschikbare taalversie krijgen die zij willen.

  Retrotec bloweroor nieuws

  Er is een software update geweest voor Retrotec Fantastic gebruikers. Het betreft versie 5.9.17.27. Het is verstandig te controleren of u beschikt over de juiste versie. Voor gebruikers van oudere modellen Retrotec ventilatoren is er een mogelijkheid deze tegen een gereduceerd tarief om te ruilen naar een later uitgekomen model of een zwaarder model.

  De firma Wholer heeft Retrotec overgenomen en de nieuwe naam wordt Wholer-Retrotec. Inmiddels kunnen in Nederland de Retrotec drukmeters worden gekalibreerd, en medio augustus is het ook mogelijk om ventilatoren te laten kalibreren in Nederland onder ILAC 17024

  Minneapolis BlowerDoor meldt verder nog

  Wat betekent de nieuwe norm ISO EN 9972 en voor BlowerDoor metingen?
  In december 2015 is de laatste editie van ISO EN 9972 gepubliceerd als toepasselijke standaard voor BlowerDoor-metingen voor gebouwen. In sommige Europese landen is de voorganger standaard EN 13829 ingetrokken of is een overgangsperiode ingesteld. Voor de meetoefening zijn de veranderingen minimaal, eigenlijk zijn de nieuwe en oude normen zeer vergelijkbaar en beschrijven dezelfde meetmethode. Dit komt doordat EN 13829 is ontwikkeld op basis van de originele ISO 9972.

  Het belangrijkste verschil is de definitie van het interne volume V: volgens ISO EN 9972 omvat dit het volume van interne componenten zoals plafonds en binnenmuren en is daarom groter dan conform EN 13829. Opmerking: De verschillende definities van het interne volume kan ook nationaal worden gedefinieerd: Met de ISO EN 9972 kan eindelijk expliciet een eigen nationale benchmarks worden vastgesteld.

  Andere verschillen volgens EN 13829 kunnen verwarring veroorzaken. Bijvoorbeeld verschillen in symbolen.
  > ISO 9972 gebruikt het symbool q50 voor de lekkage bij 50 Pascal (Voorheen: EN 13829 = V50)
  > EN 13829 geeft de q50 de luchtdoorlatendheid van het envelop oppervlak aan bij 50 Pascal

  Bovendien vereist de nieuwe norm een breder meetbereik en grotere nauwkeurigheid van de meetapparatuur voor het opbouwen van luchtdichtheidsmetingen.
  Voor klanten van onze oorspronkelijke Minneapolis BlowerDoor is dit niet relevant, omdat Minneapolis BlowerDoor-apparatuur al lange tijd zijn nauwkeurigheid heeft bewezen. Zelfs versterkte eisen in specifieke Europese landen hebben het technische leiderschap van Minneapolis BlowerDoor aangetoond voor luchtdichtheidsmetingen.

  Lees meer
 • Van de Voorzitter
  Geen reacties op Van de Voorzitter

  Inmiddels is het jaar vergevorderd en merken we dat de economie weer aantrekt. Ook de leden van de NBvL en het bestuur is dit niet ontgaan. Er is een verandering in regelgeving aan de orde want de huidige NEN 2686 zal worden vervangen door de ISO 9972. Deze verandering heeft de volle aandacht van het NBvL bestuur.
  Omdat het bestuur prioriteit heeft gegeven aan het bijhouden van de wijzigingen en gevolgen van de ISO 9972 en dat veel tijd heeft gekost, krijgt u deze nieuwsbrief later dan gebruikelijk. Waarvoor dan ook onze oprechte excuses. Ondanks deze stilte hebben wij ook dit jaar toch weer enkele nieuwe leden mogen inschrijven.
  Verder is er een traject gestart door een lid voor het behalen van een certificering op de uitvoer van luchtdichtheidsmetingen. Deze certificering zal worden verzorgd door SKH (www.skh.nl). Daarnaast is als ondersteuning door de NBvL een voorbeeld van een handboek verstrekt.
  Tevens hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons nog maar recentelijk toegetreden bestuurslid de heer Entrop. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als directeur van de vereniging Metalen Ramen & Gevelbranche (VMRG). Het is voor hem niet mogelijk zijn nieuwe functie bij een andere vereniging te combineren met een bestuursfunctie bij de NBvL. Er zijn echter voldoende raakvlakken voor wat betreft de functie en branche om contact te blijven onderhouden. Het bestuur van de NBvL wenst de heer Entrop dan ook veel succes toe in zijn nieuwe functie.

  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering 2016
  Algemene ledenvergadering 2016
  Geen reacties op Algemene ledenvergadering 2016

  In onze nieuwsbrief van mei hebben wij aangekondigd dat de algemene ledenvergadering van de NBvl in september/oktober zou plaatsvinden, echter vanwege de herfstvakanties in ons land hebben wij besloten deze door te schuiven naar 10 november 2016.

  Wij zullen op deze dag o.a de vorderingen en de positie  van de NBvL bespreken en aansluitend aan de vergadering hebben wij een spreker die ons vertelt over de private kwaliteitsborging.

   

  Lees meer
 • Groei aantal leden! & Ledenvergadering
  Geen reacties op Groei aantal leden! & Ledenvergadering

  Leden branchevereniging
  Het aantal leden van onze branchevereniging is het afgelopen jaar goed gestegen. Het laatst kwartaal zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. Deze nieuwe leden doen allen metingen luchtdichtheid. We verwelkomen onze nieuwe leden.

  Ledenvergadering 2016
  Ook dit jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Wellicht zal deze in september of oktober gaan plaatsvinden. Hierover volgt meer in onze volgende nieuwsbrief.

  Lees meer

Kwaliteitskeurmerk

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top