Wet Kwaliteitsborging een feit

Wet Kwaliteitsborging een feit

Wet Kwaliteitsborging een feit

Geen reacties op Wet Kwaliteitsborging een feit

De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. Dit heeft niet de beoogde verbetering van de bouwkwaliteit opgeleverd. Het huidige stelsel biedt partijen de mogelijkheid onder hun verantwoordelijkheden voor het leveren van kwaliteit uit te komen, doordat deze verantwoordelijkheid niet goed is afgesproken.

Met de Wet Kwaliteitsborging, ingaande 01-01-2021, wil de regering aansluiten op dat deel van de bouw dat wel kwaliteit wil leveren. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven wordt aangescherpt. Daarbij hebben bouwende partijen zelf de kennis, ervaring en mogelijkheden in om goede kwaliteit te waarborgen. Een nieuw stelsel van naleving, aansprakelijkheid en toezicht en handhaving zal meer prikkels geven aan de bouwsector om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren. De focus verschuift daarbij van het vooraf toetsen naar het bij oplevering laten zien dat aan de voorschriften is voldaan. Van papier naar werkelijkheid.

Met kwaliteitsborging in de bouw wordt bedoeld het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering op een zodanig wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder kwaliteitsborging dragen private partijen in de bouw zelfzorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging. De kwaliteitsborger ziet toe op het voldoen aan de voorschriften.

Op het gebied van de luchtdoorlatendheid van gebouwen zal de Wet Kwaliteitsborging betekenen dat er meer gemeten zal gaan worden. Hiermee kan de kwaliteitsborger toetsen en vastleggen dat de beoogde infiltratiewaarde uit het ontwerp en de vergunningsstukken daadwerkelijk behaald is in de praktijk.
Voor de kwaliteitsborger zal het een duidelijke meerwaarde hebben om de luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zodat ook de meting onder bepaalde kwaliteitseisen wordt uitgevoerd.

De Wet Kwaliteitsborging wordt ingevoerd op 01-01-2021.
Bron: www.stichtingibk.nl

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top