Lid worden

Leden

♦ Leden ♦ zijn personen of bedrijven die werkzaam zijn met de materie luchtdicht bouwen van ontwerp tot uitvoering.

Leden met Certificaat erkenning

♦ Leden met Certificaat erkenning (SKH) ♦ zijn personen die luchtdichtheidsmetingen uitvoeren binnen een bedrijf.

Na goedkeuring van de NBvL kan een lidmaatschap verkregen worden als lid of lid met Certificaat erkenning. Aan het lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden (zie onder voorwaarden).

 

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

Contributie:

Leden betalen vooraf een jaarlijkse contributie aan de vereniging.
Als lid bedraagt de contributie € 240,00 per jaar. De branchevereniging is niet gekwalificeerd als btw-ondernemer, derhalve wordt er geen btw op de factuur vermeld. De overeenkomst tussen NBvL en haar leden wordt voor één jaar aangegaan, tot opzegging binnen 2 maanden voorgaande aan het nieuwe jaar. Het lidmaatschap kan kenbaar gemaakt worden door het logo van de vereniging op de website, briefpapier en dergelijke te plaatsen.

Entreekosten voor Certificaat erkenning:

Voor leden met Certificaat erkenning wordt een eenmalig bedrag voor de Certificering berekend, met de vervolgens daaraan jaarlijks verbonden kosten (door SKH). Deze certificaat erkenning is persoonsgebonden!
Voor Certificering is een toelatingsprocedure van toepassing opgesteld door SKH en goedgekeurd door de vereniging. Deze procedure houdt in dat getoetst wordt aan een theoretisch en praktisch gedeelte omtrent de materie. Als u gecertificeerd wordt en lid wordt van onze vereniging zal dit kenbaar gemaakt worden op de site van NVbL. Ook krijgt u een kwaliteitskeurmerk-logo toegestuurd met een uniek nummer, die u kunt plaatsen op de website van uw bedrijf/van het bedrijf waar u voor werkt.

De jaarlijkse kosten van instandhouding van de SKH-Kwaliteítsverklaring:

‘Luchtdichtheidsmetingen’ zijn afhankelijk van het aantal bouwprojecten waarvan u per jaar de luchtdoorlatendheid meet en het aantal controles volgens “SKH Reglement voor Certificatie”.
Deze Certificatie kan worden ingetrokken door SKH, wanneer de metingen en rapporteringen niet voldoende kwaliteit bevatten. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur van NBvL.

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan om lid te worden

Voor Certificering neem contact op met SKH.

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top