BGS 13-01

BGS 13-01

Geen reacties op BGS 13-01

BGS 13-01
Inmiddels is in september 2015 de huidige BGS 13-01 (BeoordelingsGrondslag) grondig bekeken en daar waar nodig kleine aanpassingen doorgevoerd. Het bestuur van de NBvL en de betrokken partijen uit de BGS 13-01 hebben 2 maal per jaar een bijeenkomst over de inhoud van dit document en daar waar mogelijk worden verbeterpunten of tekstuele aanpassingen gedaan. Hierdoor blijft deze actueel en sluit aan op de eisen welke worden gesteld vanuit de markt en regelgeving.

De eerstvolgende vergadering over de BGS 13-01 staat gepland in januari 2016. Mocht u nog verbeterpunten hebben, dan kunt u dit altijd voorleggen via de website van de NBvL. Deze zullen dan in de vergadering worden besproken. Mail naar: info@nbvl.nl.

Ter informatie zijn in onderstaand overzicht de betrokken partijen weergegeven, welke input hebben geleverd voor de BGS 13-01.

H.J. Bos, Thermodicht (auteur en initiatiefnemer)
R. Bluemink, Adviesbureau Bluemink
W. Borsboom, Tightvent Europe – NL
F. Dam, Buildingdoctor.eu
R. v. Galen, SKH
R. Geerligs, SBRCURnet
E. Giesen, Invent Advies
W. de Groot, SHR
P. Kuindersma, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
H. Nieman, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
M. Nooijen, Raak Energie advies
P. Simons, BlowerDoor – DE
M. Steps, Huygen Ingenieurs & Adviseurs
D. Taelman, BlowerTechnic – BE

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top