Branchevereniging België

Branchevereniging België

Geen reacties op Branchevereniging België

Branchevereniging België

Onze branchevereniging heeft nu uitwisseling van ervaringen met de branchevereniging van België. Deze vereniging heeft de zelfde doelen als onze branchevereniging.

Hoe heet deze vereniging en wat vertellen ze over zichzelf?
AICB/OACG is opgericht op 15/05/2014 door 5 bedrijven die zeer actief zijn in het meten van luchtdichtheid. Daarom werden wij meermaals betrokken bij het opstellen van de nieuwe meetnorm STS-P 71-3. Om de kwaliteit van de metingen en de onafhankelijkheid te waarborgen werd daarom ons kwaliteitskader in het leven geroepen. Op deze manier wordt er een alternatief kader aangeboden aan alle luchtdichtheidsmeters van België.

Keurmerk
Kwaliteit is zeer belangrijk. Daarom verzorgt AICB/OACG de controle op het meten van luchtdichtheid van gebouwen.
Dit evenwichtig kwaliteitskader zorgt voor een collectief toezicht met het oog op de garantie van de conformiteit van de luchtdichtheidsmetingen met de technische specificaties en de 5 bijlagen.
Het kwaliteitskader beantwoordt aan alle punten van bijlage 6 van STS-P 71-3 die vanaf 01/01/2015 van kracht zijn.
De vertrouwelijkheid van de gegevens, het vertrouwen van iedereen en de belangen van de consument zijn de punten waaraan we bijzondere aandacht besteden.

Voor meer informatie over de branchevereniging uit België, zie www.aicb-oacg.be

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top