De penningmeester

De penningmeester

Geen reacties op De penningmeester

De penningmeester
Mijn naam is Marcel Nooijen en ik ben eigenaar van Raak Energie advies welke is opgericht in 2007. In het voorafgaande werkzame verleden ben ik in de werktuigbouwkundige installatietechniek werkzaam geweest als monteur, service monteur, calculator, projectleider en aansluitend technisch directeur.

Na 22 jaar ervaring in deze branche heb ik gemeend een nieuwe uitdaging aan te gaan en ben mij gaan verdiepen in het geven van adviezen. Deze adviezen zijn in het begin voornamelijk gericht op het berekenen van de potentiële hoeveelheid te besparen energie in de bebouwde omgeving. Aansluitend ben ik mij voor grotere projecten in gaan zetten als Energiecoördinator. Inmiddels richt Raak Energie advies zich voornamelijk op het inzichtelijk maken / visualiseren van energieverliezen in de bouw en industrie voor zowel de zakelijke markt, zoals overheden, vastgoedsector maar ook voor de particulier. Hierbij maken wij gebruik van luchtdichtheidsmetingen en thermografie. Voor thermografie zijn wij zowel Level 1 als Level 2 gecertificeerd door zowel IRT als ICT. Dit voor regulaire thermografie als bouwkundige/ civiele thermografie. Verder hebben wij naast het meten van woningen en utiliteitsgebouwen een specialisme ontwikkeld in het meten van Cleanrooms, Ziekenhuizen , drukhiërarchische ruimtes, bunkers, Saferooms, koelcellen en ULO, en in het opsporen van de veroorzakers van tochtklachten. Dit zowel in het fysiek meten van dergelijke ruimtes met veelal afwijkende eisen, maar in het bijzonder in het opsporen van de luchtlekkages. Ook adviseren wij op welke wijze, en met welke materialen dit verantwoord kan worden hersteld. Voor de metingen van woningen en utiliteitsgebouwen vallen momenteel tussen de 50 en 75 metingen onder het door SKH verstrekte kwaliteitskeurmerk. Raak Energie advies is betrokken bij het schrijven van de Uitvoeringsrichtlijn voor luchtdichtheidsmetingen, en de daarop volgende BGS 13-01 (Beoordelingsgrondslag) en de wijze /eisen voor het verkrijgen van het zo gewaardeerde certificaat (kwaliteitsverklaring) op luchtdichtheidsmetingen van SKH. Het afgelopen jaar is Raak Energie advies samen met enkele leden van de NBvL betrokken geweest in het leveren van input voor de Breeam credit ENE 26 over de wijze van luchtdichtheid meten in koel- en vriescellen.
Samen met de voorzitter en de vice- voorzitter heb ik de NBvL opgericht en vervul op dit moment de functie van penningmeester.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top