De voorzitter

De voorzitter

Geen reacties op De voorzitter

Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen; verkorte naam: NBvL. Deze branchevereniging is opgericht op d.d. 28 juli 2014

Het doel van de vereniging is kwaliteitsverbetering voor luchtdichtheidsmetingen en bouwkundige thermografie door:

  • een eenduidige meetmethode;
  • kennis delen over het groeiende belang van luchtdichtheid;
  • kennis delen over de wijze van het uitvoeren van metingen;
  • kennis delen over het groeiende belang en de toepassingsmogelijkheden van bouwkundige thermografie.

Voordat er sprake was van de NBvL is er door een panel van deskundigen  hard gewerkt aan een protocol voor een eenduidige meetmethode.

Een mooi resultaat hiervan is de SKH-BeoordelingsGrondSlag Luchtdichtheidsmetingen door velen al bekend als “SKH-BGS 13-01 Luchtdichtheidsmetingen”, waarvan de laatste versie op 14 januari 2015 is vastgesteld door de groep van deskundigen in samenwerking met SKH. Deze wijziging is vervolgens door het bestuur van de NBvL aangenomen. Ook is in overleg met de NBvL een certificatie  ontwikkeld waarbij luchtdichtheidsmetingen  kan worden voorzien van een kwaliteitskeurmerk.

Het unieke aan dit kwaliteitskeurmerk:

Een periodieke fysieke controle zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van een luchtidchtheidsmetingen.
Gegevens van de uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen dienen  geregistreerd te worden middels een kwaliteitshandboek, en de daarbij behorende rapportage van de meting.
Deze controles dienen er zorg voor te dragen dat de metingen conform SKH-BeoordelingsGrondSlag worden uitgevoerd om het kwaliteitskeurmerk te behouden!

Wat doe ik voor werkzaamheden:

Tot slot wil ik mijzelf nog even voorstellen als voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen.
Ik ben Benne Spit, eigenaar van BASPIT Bouwkundig Ontwerp en Adviesbureau.
In het dagelijkse werk houd ik mij bezig met het ontwikkelen van woningbouw- en utiliteitsgebouwen, waar onder CPO projecten.
Daarnaast voer ik bouwkundige keuringen uit d.m.v. luchtdichtheidsmetingen en thermografie.
Ook bemiddel ik in conflictsituaties op het gebied van woningbouw in de privaatrechtelijke sector, bijv. conflicten met gemeente of buren.

In de volgende nieuwsbrief zal onze Vice-voorzitter zich nader aan u voorstellen.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top