Foutieve vermeldingen in de NTA 8800, ISSO 75,1 en 82,1

Foutieve vermeldingen in de NTA 8800, ISSO 75,1 en 82,1

Geen reacties op Foutieve vermeldingen in de NTA 8800, ISSO 75,1 en 82,1

Door onze leden zijn wij erop gewezen dat er in de NTA 8800 de ISSO 75,1 en 82,1 nog is verwezen naar de inmiddels vervallen NEN 2686.
Wij als NBvL doen ons best om de instanties welke deze normen schrijven ervan op de hoogte te brengen dat zij verwijzen naar de verkeerde norm en dat zij de ISSO 9972 en de BGS in deze normen zouden moeten opnemen. Echter om bij deze instanties de juiste personen te bereiken is een moeizaam traject.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top