Foutieve vermeldingen in rapportages

Foutieve vermeldingen in rapportages

Geen reacties op Foutieve vermeldingen in rapportages

Helaas blijkt regelmatig dat er in de gemaakte rapportages van een uitgevoerde meting op luchtdichtheid fouten staan vermeld.
Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld het vermelden dat er een ‘A’ of een ‘B’ meting is uitgevoerd.
Na de introductie van de ISSO 9972 in 2015 bestaan dergelijke metingen niet meer en is dit veranderd in metingen volgens meetmethode 1, 2 en 3. Zie hiervoor ook de BGS waarin dit nader is toegelicht.

Verder is een veelgemaakte fout een zin in de vorm van ‘voldoet niet aan de gestelde eis volgens de EP-berekening, maar voldoet wel aan de vangnet eis volgens het bouwbesluit’. De toevoeging dat er wel is voldaan aan de bouwbesluit eis geeft veel verwarring en wekt de indruk dat een gebouw voldoet. Feitelijk is een gebouw gebouwd volgens een vergunning en bij deze vergunning hoort een EP- berekening. De waarde voor luchtdoorlatendheid welke is genoemd in de EP- berekening is dan ook bepalend.

Wij adviseren om dergelijke zinnen over het wel voldoen aan de bouwbesluit eis uit de rapportage te laten. Eventueel kan in de rapportage wel worden opgenomen wat de eisen volgens bouwbesluit zijn echter dan zonder er nadrukkelijk naar te verwijzen.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top