Gecontroleerde metingen door SKH

Gecontroleerde metingen door SKH

Geen reacties op Gecontroleerde metingen door SKH

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor luchtdichtheidsmetingen(NBVL, www.nbvl.nl)  is in samenwerking met  SKH een beoordelingsgrondslag 13-01 “luchtdichtheidsmetingen” opgesteld. In 2014 heeft dit geleid tot een praktisch document  waaraan partijen zich kunnen conformeren. Het document is een praktisch hulpmiddel om de onduidelijkheid voortkomend uit de  Europese NEN-EN 13829 en de Nederlandse  NEN 2686 weg te nemen. Het document heeft tot doel om bedrijven een onderscheidend vermogen te verschaffen door metingen te doen onder SKH-keurmerk.

De eisen m.b.t. de Qv-10 waarden liggen over het algemeen vast in het Bouwbesluit, EP-berekening, NEN-normen, bestekken of in andere private regelingen die horen bij bijvoorbeeld de regeling passief bouwen, BREEAM, enz. Deze zijn nu aangevuld met de SKH-beoordelingsgrondslag 13-01.

Deze aanvulling bleek nodig omdat de bestaande  (Europese) meetmethoden vastgelegd in de  NEN 2686 en NEN-EN 13829 meerdere of vrije interpretaties mogelijk maakt. In de beoordelingsgrondslag wordt een antwoord gegeven op praktische vragen zoals het al dan niet dichtzetten van een afvoer voor een afzuigkap tijdens een luchtdichtheidsmeting. Hiermee is nu een  uniforme  meetmethode m.b.t de uitvoering van de “luchtdichtheidsmetingen” gewaarborgd. Gecertificeerde metingen voldoen nu aan dezelfde uitgangspunten en is niet meer voor een andere interpretatie mogelijk aldus Herman Bos en Marcel Nooijen.

Voor opdrachtgevers is het belang van een onafhankelijke beoordeling middels een keurmerk een belangrijk instrument om tot vergelijking in metingen te kunnen komen. De onder keurmerk uitgevoerde metingen zijn reproduceerbaar en betrouwbaar tot stand gekomen. Hiermee is de betrouwbaarheid van een uitgevoerde meting gewaarborgd.

Voor SKH was het certificeren van “luchtdichtheidsmetingen” een welkome aanvulling op weg naar bewezen prestaties in het bouwwerk. Aangezien steeds vaker een geheel bouwwerk gecertificeerd wordt is de eindmeting een logisch gevolg om te komen tot een uitspraak over het juist uitgevoerde proces.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top