Het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2020

Het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2020

Geen reacties op Het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2020

Op dit moment zijn het roerige tijden met veel onzekerheden.
We moeten leren omgaan met de corona maatregelen en weten niet welke vorm deze definitief gaan krijgen. Worden ze strenger, worden ze soepeler of blijft het zoals nu.

Ook de eerder aangekondigde wetgeving voor kwaliteitsborging is wederom uitgesteld.
Daarbij komt ook nog de vertraging in afgifte van bouwvergunningen welke ontstaan door de stikstof perikelen. Of dit op lange termijn voor de meetbedrijven welke zijn aangesloten bij de NBvL invloed heeft is en blijft onzeker. Een positief bericht is natuurlijk dat de eerste cijfers laten zien dat er bij de meetbedrijven nauwelijks een afname in omzet is waar te nemen. Sterker nog, de gecertificeerde bedrijven halen zelfs een gering hogere omzet.

Voor diegene welke het certificeringsproject nog niet hebben ingezet zou de stijging van omzet de reden kunnen zijn om te kiezen voor certificering voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen. Ook het volgen van bijscholing en de toename in aanbod van diverse trainingen juichen wij erg toe. Om dit verder te stimuleren hebben wij als NBvL gemeend dit financieel te moeten ondersteunen waarover verder in deze nieuwsbrief een item is opgenomen. Door het financieel ondersteunen krijgt u als NBvL lid direct iets terug voor uw betaalde contributie en een direct gevolg zal een toename van kennis bij een meettechnicus en een toename van gecertificeerde bedrijven zijn.

Namens het gehele bestuur van de NBvL willen wij u een goede, veilige en prettige vakantie toewensen.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top