Hoe alles begon

Hoe alles begon

Geen reacties op Hoe alles begon

Begin 2013 is het idee ontstaan bij de huidige Vice voorzitter van de NBvL om de geldende normen voor het meten van luchtdichtheid bij gebouwen volgens de NEN 2686 en de NEN-EN 13829 eens goed onder de loep te nemen. Dit omdat de ervaring had geleerd dat deze op verschillende manieren werd geïnterpreteerd en verkeerd werd toegepast. Bijvoorbeeld welke ruimtes qua volume wel of niet moeten worden meegenomen in de software en welke openingen dichtgezet of afgeplakt moeten worden. Duidelijkheid over hoe de metingen daadwerkelijk verricht zouden moeten worden is in Nederland niet eenduidig vastgelegd. Nadat het document gereed was in concept, is hierop door de auteur/Vice voorzitter contact gezocht met diverse partijen welke betrokken zijn als meet- en validatie bureau bij luchtdichtheidsmetingen en bij bedrijven welke de hiervoor ontwikkelde apparatuur kunnen leveren. Om hetzelfde moment is SKH erbij betrokken, en besloten is om een commissie van deskundigen te vormen. Hierdoor kon het document worden geoptimaliseerd en kreeg vervolgens draagvlak. Gezamenlijk hebben deze partijen de normen doorgenomen en daar waar onduidelijkheden aanwezig waren of er misverstanden zouden kunnen ontstaan is dit getracht helder te omschrijven.

Na ongeveer 1,5 jaar werk en vele vergaderingen is hieruit een stuk voortgekomen wat de naam mocht dragen SKH Uitvoeringsrichtlijn voor luchtdichtheidsmetingen 13-01. In dit document zijn richtlijnen aangegeven die door meerdere bedrijven zijn goedgekeurd. Een leidraad waar een ieder die luchtdichtheidsmetingen verricht mee uit de voeten kan, om dit specialisme de erkenning te geven van betrouwbaarheid en kwaliteit wat betreft de kennis en kunde van u en uw bedrijf. Deze uitvoeringsrichtlijn is goed ontvangen in de markt en verscheen al vrij snel in bestekken. Omdat de ontvangst van de Uitvoeringsrichtlijn voorspoedig en zeer positief is verlopen is door deze zelfde groep mensen ook een voorzet gegeven in een vorm van een kwaliteitskeurmerk op personen en methodes voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. Dit is later een BGS ( BeoordelingsGrondslag)genoemd welke nog steeds 2 maal per jaar zal worden geüpdate daar waar dit van toepassing mocht zijn. Met enige ervaring in deze positieve zin van samenwerken door en met vakgenoten en vanuit hier ook de branchevereniging NBvL (Nederlandse Branche vereniging voor Luchtdichtheidsmetingen) opgericht waarvan dit de eerste nieuwsbrief is.

Wij hopen dat in de toekomst nog vele van deze nieuwsbrieven zullen volgen

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top