Luchtdichtheid heeft ook de aandacht van de Universiteit Twente

Luchtdichtheid heeft ook de aandacht van de Universiteit Twente

Geen reacties op Luchtdichtheid heeft ook de aandacht van de Universiteit Twente
  1. ir. A.G. (Bram) Entrop

In 2014 is aan de Universiteit Twente een onderzoeksproject gestart naar de luchtdichtheid van woningen. Vanuit het 3TU.Bouwcenter waren hier financiële middelen voor beschikbaar gesteld. Dit 3TU kenniscentrum had in de eerste helft van 2014 een oproep gedaan om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen. Deze voorstellen moesten betrekking hebben op de bouwsector en op energiegebruik. Samen met SelektHuis uit Rijssen en de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de vakgroep Construction Management & Engineering van de Universiteit Twente toen het projectvoorstel “Impenetrable Infiltration” ingediend.

De NBvL heeft me gevraagd waarom ik een onderzoeksvoorstel heb geschreven met betrekking tot de luchtdichtheid van gebouwen uit de doeken te doen. Om dit uit te leggen is het allereerst goed om te weten dat ik voor mijn werkzaamheden voor de Universiteit Twente, inspecteur Duurzaam Bouwen ben geweest bij de gemeente Hengelo. In die hoedanigheid moest ik onder andere de energieprestatieberekeningen van de bouwaanvragen controleren. In deze berekeningen kwam natuurlijk ook de infiltratie aan bod. De opgegeven waarden voor deze qv10;spec waren meestal  1,0, 1,2 of 1,43 dm3/s per m2 vloeroppervlak. Tijdens de vergunningaanvraag werd gelet op de specificaties wat betreft aansluitingen tussen bouwdelen en kozijnen e.d.. Het was echter niet gemakkelijk om vast te stellen op basis van de tekeningen en specificaties om welke van de drie waarden het precies zou gaan. Het was ook onduidelijk of de specifieke waarde na oplevering wel werd gehaald.

Toen ik aan de Universiteit Twente begon met mijn onderwijs- en onderzoekstaken is het altijd een beetje blijven knagen dat ik niet zo’n goed beeld kon krijgen van welke variabelen nu precies wat voor een impact hebben op de infiltratiewaarde. Toen onze vakgroepvoorzitter aangaf dat er de mogelijkheid was om voorstellen in te dienen voor een kortlopend onderzoeksproject, leek me dat een uitgelezen mogelijkheid om hier eens de vinger achter te krijgen.

Inmiddels is de nodige data verzameld en hebben we een groot deel van de verslaglegging gereed. Het onderzoek kent eigenlijk twee onderdelen, namelijk:

  1. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen op woningen. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met SelektHuis om te bepalen tegen welke keuzemogelijkheden . die de te meten luchtvolumestroom beïnvloeden, luchtdichtheidsmeters en uitvoerende bouwondernemingen aanlopen;
  2. het bestuderen van rapportages van luchtdichtheidsmetingen op woningen. Deze metingen zijn dus uitgevoerd door luchtdichtheidsmeters in het hele land om te bepalen of de maximaal toelaatbare luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie wel of niet wordt overschreden. In samenwerking met de TU/e is voor deze metingen een database opgesteld en hebben we de metingen van meer dan 300 woningen bestudeerd.

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting binnenkort via TVVL Magazine gepubliceerd.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top