Nieuwe kennispartner sluit zich aan bij de NBvL

Nieuwe kennispartner sluit zich aan bij de NBvL

Geen reacties op Nieuwe kennispartner sluit zich aan bij de NBvL

De NBvL heeft een nieuwe kennispartner welke mee wil denken in de verbetering van de kwaliteit  bij het luchtdicht bouwen.

Lees hieronder de beweegredenen:

Luchtdicht Bouwen met tremco illbruck

tremco illbruck en NBvl hebben als gezamenlijke doelstelling kennisdelen over het groeiende belang van luchtdicht bouwen en het stimuleren van onderzoeken naar betere producten op dit gebied. De illbruck producten zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen het energieverbruik te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving.

Al vijfentwintig jaar is tremco illbruck een ervaren partner op het gebied van luchtdicht bouwen. Een positie die niet alleen is verworven door vooruitstrevende productontwikkeling, maar ook door het opbouwen van een unieke kenniskolom. tremco illbruck is naast producent ook een echte specialist op het gebied van luchtdicht bouwen.

Betrokken bij ontwerpfase

Wanneer gekozen wordt voor luchtdicht bouwen moet er in een vroeg stadium al rekening gehouden worden met het op de juiste manier ontwerpen van details. De technische adviseur van tremco illbruck kijkt en denkt in de ontwerpfase actief mee om tot correct ontworpen luchtdichte details te komen.

Adviesrapport

Aan de hand van bouwfysische berekeningen kan tremco illbruck een technisch advies aanbieden, zodat mogelijke luchtlekken voorkomen kunnen worden.

De technisch adviseur bekijkt samen met de opdrachtgever de tekeningen en technische detailleringen van de woning of het gebouw en verwerkt de bevindingen tot een compleet advies. Het adviesrapport wordt vervaardigd aan de hand van de huidige kennis, bouw- en regelgeving, ervaringen en ondernomen testen op de producten in de Centers of Excellence van tremco illbruck.

Daarnaast verzorgt tremco illbruck in de vorm van kennisoverdracht ook theorietrainingen over luchtdicht bouwen. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en de huidige wet- en regelgeving van luchtdicht bouwen. Dit draagt bij aan een juiste interpretatie van het advies en in een later stadium van de correcte uitvoering.

Begeleiding op de bouwplaats

tremco illbruck ondersteunt bedrijven op de bouwplaats met kennisoverdracht en advies op maat. De technisch adviseur geeft toolboxmeetings en voert tussentijdse controles uit.

De technisch adviseur bespreekt en beoordeelt de werkzaamheden die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de illbruck producten daadwerkelijk volgens de voorgeschreven verwerkingsrichtlijnen uit het adviesrapport worden verwerkt en aangebracht. Tevens wordt er gekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn.

Testen

De gevraagde eisen met betrekking tot de luchtdichtheid kunnen worden gecontroleerd door middel van een blowerdoortest -luchtdichtheidsmeting. Ook met behulp van thermografie kunnen koudebruggen worden aangetoond in een rapportage. Ook deze diensten kunnen wij u aanbieden in samenwerking met de NBvL.

Testen worden uitgevoerd door een level 2 gecertificeerde bouwkundige thermograaf (level 2 ITC en level 2 volgens het Institute of infrared thermography) die tevens  luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoor) eventueel voorzien van een SKH kwaliteitsverklaring uit kan voeren.

Garantie

De luchtdichtheid van gebouwen wordt tegenwoordig niet alleen voorgeschreven, maar bij oplevering ook uitvoerig getest. Hieruit blijkt dat steeds meer gebouwen worden afgekeurd, omdat de luchtdichtheid niet gehaald wordt. Met de producten van illbruck wordt gekozen voor een gegarandeerde kwaliteit.

Platform www.luchtdichtbouwen.nl

tremco illbruck heeft het platform www.luchtdichtbouwen.nl. opgericht om met betrokken partijen brede informatie over dit thema te verschaffen. Hierop is ook de NBvL vermeld.

De NBvL staat ook vermeld op onze website .
http://www.luchtdichtbouwen.nl/nbvl
http://www.luchtdichtbouwen.nl/betrokken-partijen/brancheverenigingen

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top