Nieuwe regelgeving

Nieuwe regelgeving

Geen reacties op Nieuwe regelgeving

U heeft het vast gemerkt: er is een verandering doorgevoerd in de regelgeving rondom het ontwerpen van bouwprojecten. De EPC-norm is vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).

Voor meetbedrijven is dit vooral merkbaar aan de metingen die per project moeten worden uitgevoerd: dit aantal is gestegen.
De steekproefgrootte is naar boven bijgesteld.
De manier waarop men bepaalt wat het aantal te meten woningen binnen een project is, staat in de ISSO 82.1. omschreven.

Ons advies? Blijf de actuele regelgeving volgen en vraag of de ontwerper of opsteller van het energielabel wil aangeven welke objecten in welke hoeveelheden gemeten moeten worden op luchtdichtheid.
Het kan zijn dat hierin nog wat gaat veranderen, daarom gaan we daar nu nog niet te diep op in.

In een notendop de belangrijkste punten:

  • Grofweg komt het bij steekproeven erop neer dat per aanwezig woningtype in een bouwproject 10% gemeten moet worden. Aantallen worden afgerond naar boven;
  • De Qv10 waarde in de BENG is omschreven als qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiks-oppervlak] Beide waardes zijn gelijk aan elkaar en zullen de komende jaren mogelijk door elkaar heen worden gebruikt;
  • In BENG is de opmerking dat de luchtdichtheid forfaitair is bepaald, niet altijd meer zichtbaar. Echter waardes welke forfaitair zijn ingevuld in een BENG berekening zijn herkenbaar aan de vermelde tekst: geen meetwaarde voor infiltratie.
  • In de ISSO 82.1 staat dat als er bij een woning een luchtlekkage is waargenomen en de woning niet voldoet aan de eis, dit vermeld én hersteld moet worden. Ditzelfde geldt voor alle gelijkwaardige woningen. De uitvoerder, opdrachtgever of kwaliteitsborger is verplicht om dit te controleren.

 

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top