Overige informatie vanuit het Bestuur

Overige informatie vanuit het Bestuur

Geen reacties op Overige informatie vanuit het Bestuur

Overige informatie

Symposium
In de laatste vergadering van de NBvL is gesproken over een gepland symposium in samenwerking met de Universiteit van Twente. Tot op heden heeft de NBvL door tijdgebrek en mankracht om dit te realiseren het helaas moeten doorschuiven. De intentie is nog steeds aanwezig om dit symposium te organiseren. U wordt hierover op de hoogte gesteld.

Bestuur.
Zoals op de vergadering is aangegeven zijn wij nog steeds op zoek naar personen die een bijdrage willen leveren in de professionalisering van de NBvL, in welke hoedanigheid dan ook.
Dit mag een eenmalige dienst zijn, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een stukje voor de nieuwsbrief, het corrigeren of opstellen van teksten, het organiseren van een item. Maar ook zijn in het bestuur van de NBvL nog diverse functies beschikbaar.

Contributie.
Inmiddels is de NBvL weer meer dan een jaar actief en is de volgende contributie periode weer aangebroken. Uw lidmaatschap wordt verlengd, waarvoor u een factuur zult ontvangen. De contributie wordt voor 2016 niet verhoogd.

Nieuws uit de markt.
Om de kwaliteit en de uniformiteit van de luchtdichtheidsmetingen te verbeteren wordt voortaan in de nieuwsbrief een tip, handigheidje, veel voorkomende misverstanden, nuttige hulpmiddelen of werkwijze opgenomen.
Mocht u over een item beschikken wat u wilt delen met de collega’s of bent u leverancier van een product, dan kunt u deze informatie kenbaar maken via info@nbvl.nl.

Related Posts

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top