Reglement NBvL

Reglement verenigingsbestuur NBvL

Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen

Vastgesteld in de bestuursvergadering <19 september 2014>

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de vereniging: de Vereniging NBvL, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61157333;
 • de statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 28 juli 2014 bij notaris Notariskantoor 026 Notariaat Fechner & Masmijer te Arnhem;
 • het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 8 van de Statuten;
 • inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de vereniging kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;
 • projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
 •  
  Ga naar downloads om dit document in zijn geheel te bekijken: Reglement NBvL

  BlowerDoor Leverancier

  BlowerDoor

  BlowerDoor Leverancier

  Retrotec

  Back to Top