Veel gestelde vragen

 • +

  Wat is het verschil tussen leden en steunende leden?

  Leden zijn personen of bedrijven die werkzaam zijn met de materie luchtdicht bouwen van ontwerp tot uitvoering.

  Steunende leden (sponsoren) zijn personen of bedrijven die affiniteit hebben met “luchtdicht bouwen” en dit willen stimuleren. Zij verrichten echter zelf géén luchtdichtheidsmetingen voor een eindcontrole (meetmethode A).

 • +

  Wat is een lid met certificaat erkenning?

  Zijn personen die luchtdichtheidsmetingen uitvoeren binnen een bedrijf en gecertificeerd zijn door SKH.

 • +

  Waarom gecombineerd via de vereniging/SKH certificeren en niet elders?

  Bijna alle overige certificeringen controleren het proces en uitvoering volgens een omschreven protocol. Deze certificeringen zijn veelal in het leven geroepen door opdrachtgevers/marktpartijen welke enige garantie wensen op metingen om meetbureaus te controleren of deze uitgevoerd worden volgens de geldende regels (ongeacht hoe onduidelijk deze regels en wetgevingen soms ook kunnen zijn).

  De NBvL wil naast deze controle zich ook sterk maken voor het verhogen van de kennis bij de leden en indien van toepassing zich volledig inzetten voor wijzigingen in de regelgeving. Het is een waarborging “voor en door” leden, waarbij alle partijen voordeel zullen hebben. De certificering verwijst dan ook naar een uitvoeringsrichtlijn, welke in samenwerking met de vereniging is opgesteld.

 • +

  Waarom zou ik mij als bedrijf aansluiten bij NBvL?

  Omdat de NBvL werkt aan een kwaliteitsverbetering door het delen van kennis en dat men altijd op de hoogte is van actuele status op gebied van “luchtdicht bouwen”. Tevens kan de NBvL hulp bieden bij het behalen van een keurmerk of certificatie op het gebied van luchtdichtheidsmetingen.

 • +

  Wat is het nut van steunend lid?

  Dan draag je een steentje bij aan de kwaliteit van een gebouwschil, met alle voordelen van dien. Bij een steunend lid wordt de bedrijfsnaam met logo op de website van NBvL vermeld!

 • +

  Wat kost een lidmaatschap?

  Als lid bedraagt de contributie € 240,00 per jaar.

 • +

  Is de certificering voor onbepaalde tijd?

  Ja, maar een Certificatie kan worden ingetrokken door SKH, wanneer de metingen en rapporteringen niet voldoende kwaliteit bevatten. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur van NBvL.

 • +

  Wat moet ik doen als persoon om gecertificeerd lid te worden?

  Voor Certificering is een toelatingsprocedure van toepassing opgesteld door SKH en goedgekeurd door de vereniging. Deze procedure houdt in dat getoetst wordt aan een theoretisch en praktisch gedeelte omtrent de materie. Voor Certificering neem contact op met SKH.

 • +

  Hoe wordt de deskundigheid van NBvL gewaarborgd?

  Door het delen van kennis met leden, leveranciers, producenten en ook met brancheverenigingen uit het buitenland. De kwaliteit van NBvL wordt overigens voortdurend gewaarborgd door de controlerende rol van SKH voor wat betreft leden met certificaat erkenning.

 • +

  Wie voert controles uit op de gecertificeerde leden?

  SKH, met gebruik van de SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01

 • +

  Wat is SKH?

  Een Certificatie-instelling

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top